Kultura keltů

8. 2. 2020 Od Off


Kdo to vlastně byli ty Keltové?
Mě se při keltech vždy objevila v mysli rozprávka Asterix a Obelix, rovnalo jako památka Stonehenge nebo mystický čarodějník Merlin. Stáří Římané o nich hovořili, že to byli barbaři, a v historických zápiscích se o nich píše jako o nebezpečných soupeřích, s dlouhými vlasy a obrovskou tělesnou stavbou. Byl to bojoví národ, který ale žil v spojení s přírodou.
Keltové žili převážné v Evropě u konci doby bronzové a jako každý pořádný národ v té době aj oni migrovali z místa na místo, a tak jich můžeme zaznamenat aj v Portugalsku, Turecku., Irsko či Walesu. Takže ať žili kdekoli, rozprávěli stejně a podle toho, hned věděli že jsou to keltové. V také Severní Francii tak mluví dodnes.
druid a víly
Druidi
Keltská kultura bola velmi záhadní už len tím, že v historkách o keltech často vystupovali druidi, kteří byli něco jako šamani. Byli pojítkem mezi lidmi a bohy, a tím že věřili, že božství sídli v přírodě a nemá lidskou podobu, tak byli o mnoho více spojení s přírodou a také tak dbali na rovnováhu. Naše náboženství je od tohohle v mnohém odlišní a já osobně ho vnímám spíš jako trpitelské než nápomocní, teda když beru do úvahy, jak se prezentuje. Druidi byli velice uznávaní a na své posláni se prý zdokonalovali i 20 let. Zastupovali velice významní postavení a keltský lidé ji vnímali také jako věštcův. No jich největší úloha byla udržovat v národe morálku a vědomosti. Ovládali také praktickou magii, která pro keltský národ neodmyslitelně patřila, co samozřejmě římské náboženství absolutně neuznávalo. No všichni dobře víme, že i v dnešní době, má největší silu a magické schopnosti pravě příroda
 
Náboženství
Keltové také věřili, že život existuje aj po smrti, něco jako starověký Egypťané, protože jich hroby byli také plně vybaveny na posmrtný život a v robě se často objevovali jako zbraně, jídlo, peníze, vino, oblečeni, tak i dokonce vozy. Také mi to ale připomíná i východní kulturu, protože kelti věřili též, že se dotyční zemřelí reinkarnuje, co už je úplně mimo našeho náboženství.
Měli i mnoho přírodních symbolu v podobě zvířat, něco jako indiáni a věřili, že každé to zvíře má určitou schopnost nebo symboliku.
Kým had u nás představoval něco špatné, zlé a ďábelské u keltech znamenal symbol moudrosti a znovuzrozeni, co dává celkem novy pohled na tohohle živočicha.
Ptáksymbolizoval Slobodu
Kráva– plodnost a sílu
Medvěd– odvahu
Drak– stráž a hrdinství
Proste bohy spájeli se zvířaty, a ne s lidmi.
Kelti i když byli bojovní národ, pěstovali i obili a ovečky, které jim poskytovali vlnu na oblečeni. Doba bronzova zase přispěla k tomu, že milovali šperky, Jich příbytky byli malé a kulaté, vyzírající jako Hobitské příbytky z Pána prstenů a opět bylo vidno, že to byl národ spětí s přírodou, protože materiál na jich výrobu bol jenom taky, co příroda dala – dřevo, sláma, bahno, mastní jíl. V domečku bývali i se svým dobytkem, co tedy muselo být hodně voňavé spolubydlení.
stonehenge památka
Kelti tedy mají velice zajímavou historii, a dokonce její hudba se považuje za hodně uklidňující až meditační. A v dnešní době nejznámější hudební interpretka inspirovaná právě keltskou hudbou je nepochybně Enya.
Samozřejmě aj kelti měli své začátky a také konce, o které se právě postarali Římané, kteří jich dobyli a samozřejmě vyžadovali, aby své náboženství potlačili a přijali to římské.  A my víme velice dobře z historie, že Římané nebyli tedy žádný jemnocitní lide, a více tam panovala moc, manipulátoři a násilí. No i tak nám kelti zanechali velice mnoho a že se v těžkých chvílích uchylujeme do přírody, oni jako i šamani a východní mniši měli opravdu zamknuté.