Kde vzít všeobecný přehled?

15. 1. 2020 Od Off

Jestliže řekneme, že má někdo všeobecný přehled, mluvíme o schopnosti zodpovědět základní otázky z mnoha různých vědních disciplín. Jedná se o důležitou vlastnost, která je zapotřebí především při přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy. Školy se tímto způsobem snaží odhalit přirozenou inteligenci studenta. Jak se ale na tyto zkoušky připravit? Kde tento přehled vzít?
muž v knihovně
·         Škola
Co si budeme povídat, celkový všeobecný přehled byste měli získat již na základní škole. Učební plán je koncipován tak, aby žák měl základní dovednosti ze všech vědních oborů, které existují. Problém ovšem nastává v momentě, kdy jste ze základní školy již příliš dlouho pryč a mnohé vědomosti se vám vykouřili z hlavy.
popsaná tabule
·         Učebnice
Všeobecný přehled se skládá především z literatury (autorů, jejich děl a literárních žánrů), hudební výchovy (skladatelé a jejich nejvýznamnější skladby), základů přírodovědy, historie a aktuálního dění. Znalost literatury, hudby, přírodovědy i historie snadno získáte z mnohých učebnic. Problém nastává u aktuálního dění. Zde nezbývá nic jiného, než neustále pročítat noviny na internetu a dívat se na zprávy.
·         Kvízy
Jestliže vám vyhovuje učit se prakticky, jsou pro vás kvízy ideální. Existuje mnoho učebních testů, které si můžete zkusit neustále vyplňovat, čímž se zároveň budete i zlepšovat. Potom záleží již jen na vás, jestli zvolíte tradiční papírovou podobu, nebo budete dělat testy interaktivně přes internet.
·         Povídejte si
Ač se to může zdát jako hloupost, opak je pravdou. Mozek si nejlépe zapamatuje informace sdělované zábavnou formou. Pokud tedy půjdete s kamarády například na pivo a zavedete „intelektuální“ debatu, může vám to zajisté být k užitku. Nicméně zde si dejte pozor na správnost informací a vždy si je následující den raději ověřte.
Pokud se připravujete na přijímací zkoušky, jistě si vyzkoušejte i vzorové testy z minulých let. Uděláte si představu o tom, jak by zkouška mohla vypadat.