Kde se používají na den a noc rolety?

19. 3. 2021 Od Off


Asi každý z nás si chce alespoň ÄásteÄnÄ› chránit své soukromí. K tomu patří i to, že nechceme, aby nám nÄ›kdo koukal do bytu, zvláštÄ› ne v noci, nebo když se tÅ™eba pÅ™evlékáme. Je tedy jasné, že potÅ™ebujeme nÄ›jaké zařízení, které bude blokovat okna.

K tomuto úÄelu nejÄastÄ›ji slouží klasické závÄ›sy. Jedná se o kusy látky, zavěšené v horní Äásti oken na posuvných jezdcích. Mohou se tak shrnout ke stranÄ› a pustit dovnitÅ™ denní svÄ›tlo, Äi naopak v noci bránit tomu, aby k nám do oken nÄ›kdo koukal, i svÄ›tlo lamp zvenÄí pro neruÅ¡ený spánek.

rolety3

Jinou možností jsou pak rolety. I tÄ›ch je mnoho druhů, které se liší nejen barvou, ale například i způsobem, jakým se zatahují, nebo k Äemu jsou urÄeny. Jedním takovým typem jsou ty, které jsou urÄeny pro použití ve dne i v noci.

JistÄ›, můžeme se ptát, k Äemu by nám mohlo být, že používáme na den a noc rolety. PÅ™eci jen, každý z nás potÅ™ebuje alespoň trochu toho sluneÄního svÄ›tla. AvÅ¡ak jsou místa, kde právÄ› tento typ má skuteÄnÄ› Å¡iroké využití.

NejÄastÄ›ji jej najdeme v obchodech. Zde slouží k tomu, aby omezily vliv sluneÄního svÄ›tla, ale zároveň byly tak nenápadné, aby neodvádÄ›ly pozornost zákazníků od vystaveného zboží. Cílem je zde pozmÄ›nit u zákazníků vnímání Äasu, a tím docílit toho, že v obchodÄ› stráví delší dobu. Čím déle se tam totiž zdrží, tím více toho obvykle nakoupí. A tím vyšší má pak firma zisk.

rolety4

OvÅ¡em aÄkoliv je právÄ› toto zdaleka nejrozšířenÄ›jší využití tohoto typu rolet, rozhodnÄ› není jediné. Dalším příkladem mohou být nemocnice, kde je v nÄ›kterých případech potÅ™eba konstantní svÄ›tlo. Příkladem mohou být tÅ™eba operaÄní sály, ale i jednotky intenzivní péÄe.

Dále je můžeme najít také v místech, kde se provádí vÄ›ci, které jsou na sluneÄní svÄ›tlo citlivé. Může jít například o vyvolávání filmů.

Jak je vidět, využití má tento typ dost. Je tedy vidět, že i když není příliš rozšířen mezi běžnými lidmi, rozhodně se na trhu neztratí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup