Voda, kterou pijete je sice pitná, ale…

13. 1. 2023 Od Off


Voda, kterou pijeme, obsahuje urÄité množství Å¡kodlivých látek nerozpustných v organismu, které způsobují vznik toxických slouÄenin, jichž se organismus neobyÄejnÄ› těžko zbavuje. Voda oživená ionizaÄní technologií vÅ¡echny tyto Å¡kodlivé substance deaktivuje a vrací vodÄ› původní vlastnosti – tedy acidobazickou rovnováhu. Taková voda pak umožňuje organismu vylouÄit toxiny snadno a pÅ™irozenÄ›. Výsledkem je zlepÅ¡ení zdravotního stavu, vitality a pocitu zdraví.

Upravte nepříznivé poměry ve vašem organismu

I když se jedná o velmi pomalý proces, obrací stárnutí a onemocnÄ›ní bunÄ›k v náš prospÄ›ch tím, že rozpouÅ¡tí, odbourává a neutralizuje v tÄ›le nahromadÄ›né toxiny, neutralizuje acidózu – tedy kyselost organismu, posiluje náš imunitní systém, Äímž pÅ™ispívá i ke zmírnÄ›ní stresu. Díky ionizátorům si můžete tuto „živou“, tedy alkalickou neboli zásaditou vodu, vyrábÄ›t přímo doma. Náš specializovaný obchod vám nabízí nejen ionizátory vody, ale i ionizátory a ÄistiÄky vzduchu, zvlhÄovaÄe vzduchu, aroma difuzéry a další.