SEO copywriter neboli odborník na práci s textem

26. 5. 2018 Od Off

Internet je mocným médiem, kde se lze dočíst mnoho informací. Kdo stojí za psaním článků? Jak by měl vypadat kvalitní text či popis produktu? V čem spočívá podstata hodnotného článku, který vzbudí pozornost uživatelů k přečtení?

seo na tabuli.jpg

Co je copywriting?

Hlavní podstatou činnosti je zvýšit prodej, maximalizovat zisk a přivést potenciální klientelu či nové zákazníky. K dosažení lze použít několika způsobů. Záleží, o co se jedná. Zda jde o popisek pro vyhledávače, kde je cílem maximalizovat počet konverzí z vyhledávačů. S tímto pomůže a text vytvoří SEO copywriter, který je expertem v tomto směru. Pokud se bude jednat o popisek zaměřený na ojedinělost produktu. Od textu se očekává, že především poskytne maximum informace a zároveň bude produkt kompletně představen.

zápisník u notebooku.jpg

Důležitým textem je PR článek pro web, kdy se jedná v poměrně malém rozsahu o prezentaci výrobku či služby. Musí se však zároveň jednat o článek mající zcela srozumitelnou formu. Samozřejmostí je použití klíčových slov. S tímto opět pomůže SEO copywriter.

Co se týče PR článku pro webový magazín, v podstatě obdobné jako u článku pro web. Avšak zde jsou kladeny mnohem vyšší nároky na stylistickou formu. Zkrátka se jedná o vytvoření textu pro klienty. Záměrem potřeby hodnotného textu je zisk či jiný profit.

zelený šálek.jpg

Mistr psaného slova

Zde se však trochu zaměňují činnosti, kdo je textař, kdo je redaktor apod. Pro mnohé se jedná zkrátka o psaní článků pro webové stránky, magazíny a slučují vše do jednoho. Ale není tomu tak.

Textaři neboli copywriteři mohou být na volné noze, tedy podnikající osobou, mohou být zaměstnání na smlouvu u firmy či agentury.

Kdo je tedy redaktor?

Jeden ze zásadních problémů. Mnohdy je činnost redaktora zaměňována za práci textaře. Aktuálně je mnoho magazínů a portálů, kde jsou denně publikovány články. Text musí být samozřejmě nejen čtivý a originální. To stále není však u článku pro magazín dostatečné. Podstatou je unikátnost přinášející informace, názor či jisté poselství. V tomto směru je zkrátka redaktor umělcem. Je pravdou, že redaktoři píší rovněž do tištěných periodik, ať už novin či časopisů.