Business vs. Politika

24. 5. 2023 Od Off

Chtělo by se říci, že odpověď na tuto otázku je naprosto jasná. Peníze z businessu zcela jasně ovlivňují politická rozhodnutí, ať už prostřednictvím lobbingu nebo podporou určitých kandidátů, a proto není možné, aby tato dvě odvětví lidské činnosti byla považovaná za oddělené. Je to ale dostatečný důvod pro to, nesnažit se vliv podnikatelů a dalších zájmových skupin ve veřejném rozhodování omezit?
dohoda přes pc.jpg
Největším problémem v současné době to, že nikdo vlastně přesně neví, jak velký vliv obchodníci na politiky mají. Každé rozkrytí úplatkářské aféry nebo jiného skandálu tak doprovází šok veřejnosti nad tím, jak blízko se lobbisté a další lidé dostali k vlivným činitelům, ale také často nejistota policie a dalších orgánů nad tím, co vlastně je a není nelegální. Je dovolená v luxusní vile už lobbování, i když tam její majitel v té době třeba vůbec nebyl? A co je ještě drobná pozornost k narozeninám, a co už je úplatkářství?
zisky na burze.jpg
Jedním řešením této situace by bylo si plně přiznat, že propojení peněz a politiky je nevyhnutelné, a snažit se ho udělat tak průhledným, jak je to jenom možné. Tedy, povolit financování stran i jednotlivců firmami, povolit obchodování i tehdy, když bylo na nějaký stát uvaleno mezinárodní embargo, ovšem všechno pouze tehdy, když to bude naprosto veřejné a snadno dohledatelné? Lidé by se pak sami mohli rozhodnout, zda jim to, že firma podporuje nějakou politickou linii, vadí natolik, aby u ní přestali nakupovat. Do jisté míry to funguje u malých podnikatelů, jejich politická orientace je mezi zákazníky často známá.
stisk ruky.jpg
Druhou možností je jakékoli spojení tvrdě trestat. Máme-li být upřímní, tak v praxi nikdy všechno nevychytáme. Není to ovšem jistě důvod pro to, abychom bezhlavě tolerovali jakékoli sbližování. Řešení tak leží nejspíše někde uprostřed, v tom, že si připustíme, že nějaké spojení existuje, ale nastavit jasná pravidla pro to, jak by toto spojení mělo fungovat, co je přípustné a co není. Otázkou ovšem je, kdo určí, kde tato hranice leží. Politici? Podnikatelé sami? Veřejnost?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup