Zajímavosti, které možná o LED světelných zdrojích nevíte

16. 3. 2018 Od Off

· V roce 2017 se odborné vědecké fórum, zabývající se osvětlovací technikou, vyjádřilo ke vzrůstajícímu trendu osvětlování měst v nočních hodinách. Napomáhá tomu rychle se rozvíjející technologie LED zdrojů, které se objevují na veřejných prostranstvích a osvětlují fasády budov, parky, fontány, umělecká díla, chodníky, ulice, silnice. Tyto zdroje
jsou velice úsporné z hlediska příkonu elektrické energie, a proto si je mohou města dovolit instalovat na více míst. Tím pádem ale vzrůstá intenzita nočního světla. Prokázaly to satelitní snímky – porovnáním snímkování z doby před čtvrt stoletím se současným stavem se zvýšil osvit měst až o desítky procent. To má ovšem neblahý vliv na kvalitu spánku člověka a živočichů žijících v městských aglomeracích a zdá se, že se budou lékaři přimlouvat za to, aby se svítilo v rozumné míře. Aby se především se většina nočních světel zhasínala v době mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, kdy se tvoří nejvíce melatoninu (ve tmě), a kdy se lidský organismus efektivně regeneruje.
pás z led diod.jpg
· Víte, že kdyby v průběhu vánočních svátků ve Spojených státech nahradili stávající osvětlení (většinou halogenová světla a výbojky) LED diodovými světly, že by se tím v zemi uspořilo přibližně 16 miliard amerických dolarů?
· Víte, že první LED dioda byla vyrobena v roce 1962? Tehdy ji její tvůrce N. Holonyak pojmenoval jako „kouzelnou diodu“. Vyzařovala červené světelné spektrum, které bylo pro tyto diody typické až do konce 80. let.
světlo - emitující dioda.jpg
· Víte, že zatímco klasické vláknové žárovky (Edisonky) napájí přímo střídavý proud z rozvodné sítě (zkráceně AC), u LED diodových žárovek je to naopak stejnosměrný proud (zkráceně DC), který produkuje převaděč (vnitřní zdroj – transformátor)? Název známé rockové kapely AC/DC vznikl právě ze zkratek střídavého a stejnosměrného proudu.
· Vůbec první objev tohoto principu vzniku světla pochází již z roku 1907. Jistý vědec H. J. Round zjistil, že průchodem elektrického proudu některými látkami (anorganického původu) vzniká tzv. světelný elektroluminiscenční polovodičový jev. Jeho vynález se však nikde neujal, a tak si musel na svou reinkarnaci počkat několik desítek let.