Stále živá historie

24. 5. 2023 Od Off

Když v dávných dobách zakládal slavný rod Rožmberků jedno ze svých honosných sídel, kterým byl Český Krumlov, nemohli jeho členové ani tušit, že o neskutečných osm set let později sem bude jejich zámek lákat doslova davy turistů z celého světa. Není divu. Český Krumlov je opravdu jednou z našich nejkrásnějších staveb tohoto druhu.
§  Aby si město ještě více zvýšilo prestiž a bylo ještě o kousek více v hledáčku cestovatelů, kteří přijíždějí do Čech, upravilo si i okolní uličky.
§  Proto můžete po prohlídce hradu a zámku zajít do nějaké blízké středověké krčmy, ve které budete ještě vychutnávat zážitky předešlých minut.
–         Ona ta úprava prý moc práce nedala.
–         Krumlovští obyvatelé v čele s vedením města byli natolik prozíraví, že si nenechali historickou část své jihočeské perly poničit nějakými nevkusnými architektonickými zásahy.
Proto je toto město tak trochu výjimečné. Nic tu není strojené, nic není jen „jako“.
město český krumlov.jpg

Mučící nástroje i krásné umění

Ovšem nejen Rožmberkové tu nechali svůj otisk. Pokud jste milovníky umění, pak byste si neměli nechat ujít celoroční výstavu o životě a díle malíře Egona Schieleho. A proč právě tady? Protože Český Krumlov byl rodištěm umělcovy matky.
o   O tom, že život není jen pohádka nebo krásné umění, vás přesvědčí na náměstí Svornosti.
o   Ačkoliv jméno náměstí zní povzbudivě, mají tu jedno muzeum, které tomu tak trochu protiřečí.
český krumlov a řeka.jpg
V Muzeu útrpného práva si připomenete i stinnou stránku naší historie. Na více než stech exponátech a dobových rytin poznáte, jak nelehký život měli mnohdy naši předkové. Pro ty, kteří mají raději romantiku a teskně hučící vodopády, jsou tu v mnoha místních půjčovnách připravené loďky a rafty. Niagaru tu sice nenajdete, ale na určitém místě Vltavy poznáte, kde Bedřich Smetana čerpal inspiraci ke své slavné symfonii. Uslyšíte ji totiž také.